Standardowe typy ścian końcowych palach śrubowych, opracowane przez SPC „Basis”

Typy ścian końcowych palach śrubowych

typ 1

typ 1

typ 2

typ 2

typ 3

typ 3

typ 5

typ 4

typ 4

typ 5

typ 6

typ 6

Brak możliwości komentowania